Protipožární zámky

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

klasifikace podle  EN 179:2008

klasifikace podle  EN 1125:08*

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

klasifikace podle  EN 179:2008

klasifikace podle  EN 1125:08*

3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0

klasifikace podle  EN 12209