záruční podmínky

Výrobce poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na trvanlivost materiálu a všechny vady prokazatelně způsobené v procesu výroby. Na kliky se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje vyznačeném na pokladním dokladu, pokud není uvedeno jinak. Záruční podmínky platí v případě, že interiérové ​​kliky:

  • byly správně namontovány ve smyslu návodu k montáži
  • byly používány v interiéru (ne vlhkém, agresivním a znečištěném prostředí)
  • byly používány mimo míst se zvýšenou frekvencí pohybu lidí a zátěží (tedy v souladu s třídami použití 1 a 2 podle DIN EN 1906)
  • jsou v původním stavu a nebyly na nich provedené změny nebo opravy uživatelem nebo třetí osobou
  • jsou bez zásahu, který by měl za následek změnu konstrukce, chodu a funkčnosti kování
  • nejsou zlomené po nepřiměřeném mechanickém namáhání
  • nebyly vybavené jinými přídavnými zařízeními (jiné druhy rozet, čtvercových červíků)
  • nebyly mechanicky poškozeny ostrými předměty a nástroji
  • byly správně udržované bez použití jakýchkoliv čistících prostředků a detergentů (práškové, tekuté čisticí prostředky, rozpouštědla, ředidla, brusné a leštící pasty a pod.)

Při kontaktu s klíči nebo podobnými kovovými předměty může dojít ke zvýšenému opotřebení.

garance nejnižší ceny

Pokud najdete identické zboží v nabídce konkurence za nižší cenu, garantujeme Vám stejnou cenu. Platí pro internetový prodej a prodej na prodejně. Splněny musí být následující podmínky:

1. Garance nejnižší ceny platí pro ceny řádných konkurentů.

Garance nejnižší ceny platí pro ceny konkurentů, kteří vedou v naší zemi svůj obchod řádně, na základě platných zákonů, odvádějí daně podle platných předpisů a zajišťují i služby a servis. Nevztahuje se tedy na ceny příležitostných prodejců, zahraničních firem či soukromých osob, které výrobek nabízejí pouze příležitostně. Konkurenční podnikatelský subjekt musí mít sídlo firmy v ČR a české IČO.

2. Garance nejnižší ceny platí pro identické výrobky.

Identický výrobek znamená, že má stejného výrobce, stejný název a typové označení, jsou identické všechny jeho specifické vlastnosti (složení materiálu, pevnost, povrchová úprava, dodací lhůta, identické nestandardní provedení, výrobcem deklarovaná záruka, certifikát). Předpokladem je, že se jedná o srovnatelné množství a jednotky balení.

3. Garance nejnižší ceny se vztahuje na ceny, které jsou nebo byly platné ve stejném období.

Pokud porovnáváte cenu u nás s cenou u konkurenta, musí/musely být obě ceny platné ve stejném období. Cena konkurenta přitom musí/musela být platná ve zveřejněném katalogu/ceníku pro konkrétní kalendářní rok. Vztahuje se na viditelně označenou cenu a platí pro ceny, které konkurent poskytuje všem, ne jen vybraným zákazníkům. Garance neplatí pro individuální nabídky, výprodeje nebo sezónní prodej. Také neplatí, pokud konkurent poskytl cenovou záruku.

4. Garance nejnižší ceny platí do 15 kalendářních dnů od nákupu.

V takovém případě Vám dorovnáme cenový rozdíl ve formě slevy na další nákup. Další nákup musí před slevou dosáhnout minimálně dvojnásobek uplatněné slevy.

5. Garance nejnižší ceny se vztahuje na všechny označené výrobky a služby.

Metalia se specializuje na množství výrobků zhotovených zákazníkovi na míru. I na takové výrobky se vztahuje garance nejnižší ceny, pokud je výrobek označen příslušným logem "garance nejnižší ceny".

6. Garance nejnižší ceny se vztahuje i na servisní služby.

Metalia dlouhodobě poskytuje nadstandardní pozáruční servis v extrémně krátkých časových intervalech (často jsou to minuty nebo hodiny) v nejlepší kvalitě. Mezi kritéria srovnávání cen výrobků patří i čas potřebný k realizaci servisu jakož i jeho rozsah.

7. Garance nejnižší ceny platí pouze pokud je cena určena pro všechny zákazníky bez rozdílu.

Nabídka konkurence musí být přístupná veřejnosti a určená všem. Garance nejnižší ceny neplatí v případě, že cena zboží je stanovena pouze pro určitý okruh zákazníků, např. velkoobchodních odběratelů a obchodních partnerů, resp. VIP zákazníky a zákazníky v našem věrnostním programu.

8. Konkurenční nabídku je třeba doložit pokladním dokladem, katalogem, letákem nebo inzercí v tisku.

Musí jít o doklad, který je prokazatelně zpřístupněn veřejnosti, resp. všem potenciálním zákazníkům, a nejen určitému okruhu VIP zákazníky nebo obchodním partnerům.

9. Garance nejnižší ceny platí pouze pro zboží na skladě a pro množství odpovídající spotřebě jedné běžné domácnosti.

A naopak, garance neplatí, pokud daný zboží není momentálně na skladě, resp. byl vyřazen ze sortimentu Metalia nebo výrobce, kterého zastupujeme. Rovněž není možné garanci uplatnit na množství, které přesahuje běžnou spotřebu jedné domácnosti.

10. Cenová garance konkurence nesmí být důvodem k poskytnutí cenové garance u nás.

Pokud naše konkurence poskytuje cenovou garanci na určitý výrobek, tato skutečnost nesmí být použita s cílem uplatnit garanci nejnižší ceny u nás.

11. Garance nejnižší ceny nemohou uplatňovat konkurenti, distributoři a developeři.

Neplatí pro konkurenty a distributory, kteří zakoupený artikl sami nezpracovávají. V opačném případě by se mohla objevit snaha nakoupit použitím záruky trvale nejnižších cen obzvlášť výhodně velké množství a v rámci dalšího prodeje dosáhnout zisku na úkor našeho zákazníka.

12. Garance nejnižší ceny neplatí pro aukce.

Ceny, které byly dosaženy v jakýchkoliv aukcích, nelze srovnávat s cenami Metal.

13. Garance nejnižší ceny neplatí pro nespecifikované výhody a bonusy.

Garance neplatí při srovnání cen, které vznikly na základě dohod, např. bonusů nebo podobných zvýhodnění podle výše celkového ročního obratu. Takové zvýhodnění nelze přiřadit žádnému určitému artiklu a tedy ani uplatnit v rámci garance nejnižších cen.

14. Garance nejnižší ceny neplatí, pokud je tím plošně a systematicky nabízené zboží za nižší než pořizovací cenu.

Cenová záruka neplatí v případě, že je tím zboží plošně a systematicky nabízené za nižší než nákupní cenu. V České republice je možné takový plošný a systematický prodej zboží za nižší než nákupní cenu za podmínek ustanovených v obchodního zákoníku považovat za nekalou soutěž a tedy zakázané řízení, příp. je možné jej považovat za zneužití dominantního postavení za podmínek stanovených v zákonu o ochraně hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu si ve zvláštních případech vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí cenové záruky, pokud by měla za následek plošný a systematický prodej pod úrovní nákupní ceny.

15. Garance nejnižší ceny neplatí pro zboží zakoupené také v Metalii (prostřednictvím našich distributorů).

Garance neplatí, pokud byl uveden zboží zakoupeno prostřednictvím prodejní sítě Metalia, resp. velkoobchodní partnery. Není možné vyvíjet tlak na cenu zboží ze stejného zdroje.

16. Garance neplatí pro výprodeje a zboží, které je u konkurence označeno jako zlevněné nebo jeho cena je ohraničena časově nebo do vyprodání zásob.

Tím myslíme i všechny výprodeje, sezónní akce, individuální cenové nabídky a slevy za nakoupené množství.

Proč si lépe uzamknout

Mnohé důvody známe od těch z Vás, kteří se již lépe zamkli. Ty, co Vás nejčastěji motivovali k lepšímu uzamčení, jsme pro Vás sepsali.

Hodnotyhodnoty

Ptáte se nás, proč si máte lépe zamknout? Jednoduše proto, že Vaše hodnoty za to stojí. Nejde přitom jen o Váš majetek, ale hlavně o Vašich blízkých a soukromí, které musí být chráněny. Pokud nezamykáte domácnost, ale firmu, stejně tak nejde jen o materiální hodnoty jako skladové zásoby a technologická zařízení, ale také o firemní know-how a Vaši jistotu, že to nejcennější máte plně pod kontrolou.

Cena

nízka cenaŠpičková bezpečnostní vložka, pokud její cenu rozpočítáme na roky její životnosti, Vás bude stát přibližne 195 Kč ročně. Uznejte, že tato částka je zanedbatelná ve srovnání s jinými nástroji na ochranu majetku (například pojištění bydlení, alarm ...), které jsou přitom méně efektivní než uzamčení. V ceně přitom máte téměř dokonalé mechanické zabezpečení Vašich dveří proti napadení. Zároveň nikdo, ani ten, komu klíč půjčíte, si ho nezkopíruje bez Vašeho vědomí. Není to sen pro každého, kdo touží po dobrém uzamčení? Pro tento výpočet jsme uvažovali s bezpečnostní vložkou DOM ix DAS v nejběžnějším rozměru 30/35 mm, cenou 2 923 s DPH a dobou životnosti 15 let, což je za běžného provozu v 3-členné domácnosti velmi konzervativní předpoklad. Z našich zkušeností víme, že tyto vložky běžně fungují i ​​20 let.

 

Prevence vůči napadení

Vložky DOM patří mezi nejodolnější na světě. Nepřesvědčil nás o tom jen největší podíl značky DOM na německém trhu, ale také množství napadených vložek z naší dílny, které nám přinesli naši zákazníci. Mnohé z nich nebylo možné opravit, překonané však nebyly.

Prevence proti starostem se zabouchnutím

Už sa Vám stalo, že ste vybehli do schránky a prievan Vám zatvoril dvere s kľúčom na opačnej strane? V takom prípade Vám pomôže len vložka s núdzovou funkciou, ktorú možno druhým kľúčom zvonka otvoriť. Ak by ste mali bežnú vložku, musíte volať zámočníka na núdzové otvorenie, ktorý však môže požadovať doklad s Vašim menom a danou adresou ešte pred otvorením. V takom prípade sa občiansky preukaz často nachádza vo vnútri bytu, takže musíte privolať iného člena domácnosti. Tieto starosti Vám ušetríme vložkou s núdzovou funkciou alebo otočným gombíkom z vnútornej strany.

Extrémne dlhý pozáručný servis

Po celou dobu životnosti vložky se můžete spolehnout, že k vložce dostanete veškerý potřebný servis, čímž myslíme provedení dodatečných klíčů, případně dodatečné vložky na stejný klíč nebo překódování vložky v případě ztráty klíče, aby si ani náhodný nálezce klíče neodemknul. Pokud vložku přetočíte používáním nepřiměřené síly při odemykání, opravíme ji. Pokud potřebujete vložku použít jinde, předěláme Vám ji na jinou tloušťku dveří. Pokud potřebujete přidělat otočný knoflík místo klíče z vnitřní strany dveří, uděláme to. Pokud zjistíte, že potřebujete nouzovou funkci proti zabouchnutí, nebo naopak, potřebujete ji z vložky odebrat, v naší dílně zvládneme i to. Takovou službu Vám poskytne jen málokterý prodejce.

Prevence proti tichému vloupání

Zde máme na mysli problémy spojené se zapůjčením klíčů, které nemáte chráněné proti kopírování. Pokud dáte takový klíč svému nájemníkovi, řemeslníkovi nebo spolubydlícímu, automaticky můžete počítat s tím, že tato osoba má možnost vyrobit si vlastní kopii bez Vašeho souhlasu. Chcete-li předejít tichému vloupání, musíte shánět novou vložku, což je spojeno se ztrátou času, námahy i peněz. Pokud si zamknete lépe hned, můžete klíče půjčovat a nemusíte se bát ilegálních kopií. Jediné, na co je třeba dát pozor, je to, aby Vám byly nakonec vráceny všechny existující klíče.