Klika na dveře Unico

Panikové kování pro únikové východy a požární uzávěry s certifikátem požární odolnosti a požární odolnosti.

Minimální úsilí bez znalosti systému otevírání

Panikové kování se používá u nouzových a únikových východů a slouží k zajištění bezpečnosti osob v případě nouze nebo ohrožení lidského života.
Panikové kování umožňuje otevřít dveře stisknutím kliky ve směru úniku (nebo šikmo shora dolů), i když jsou dveře zamčené zvenčí.

Panikové kování ISEO se používá na únikových dveřích veřejných budov (školy, úřady, kina, divadla, nákupní centra, sportovní haly, hotely), které navštěvuje velké množství lidí. Jsou vhodné i pro budovy s dětmi nebo osobami se sníženou pohyblivostí. Montují se na dveře u nouzových východů a požárních únikových cest, tj. všude tam, kde je nezbytné najít východ z budovy a umožnit kdykoli otevřít dveře tlakem ruky nebo těla na panikový zámek zevnitř, a to i bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu bez znalosti použití únikových východů a zařízení.

Vyznačují se snadným pohybem pro jednokřídlé a dvoukřídlé, všeobecné a protipožární dveře i pro dveře z úzkých profilů. Výhodou je nízká uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi.

Zeptat se na tento produkt