Objektové kování

Pojem objektové kování není v České republice ještě příliš rozšířen. Tato skutečnost nás vedla k tomu, abychom založili webové stránky, které se věnují právě objektovému kování a definují tento pojem v konkrétních skupinách stavebního kování pro výplně stavebních otvorů.

Stavební kování jako všechny pohyblivé součásti výplní stavebních otvorů , zejména kliky na dveře, panty na dveře, zadlabací zámky, cylindrické vložky, které nazýváme objektové kování splňuje technické a funkční nároky, definované příslušnými technickými normami a potvrzené certifikáty platnými v dané zemi nebo společenství států pro použití v 3. a 4. třídě.

V ČR je stále mnoho staveb realizovaných bez ohledu na to, zda stavební kování ve výplních stavebních otvorů splňují alespoň nějaké minimální požadavky na funkčnost a životnost s ohledem na charakter daného projektu. U velkých stavebních projektů se velmi často setkáváme se situací, kdy hlavním kritériem pro výběr stavebního kování je zejména cena zboží, která musí být co možná nejnižší. Často se tak stává, že stavební kování použité v projektu je sice levné, ale jeho technické parametry vůbec neodpovídají funkčním nárokům, které budou při provozu stavby na kování kladeny.

Důsledkem tohoto na první pohled výhodného nákupu levnějšího kování jsou časté reklamace a výměny během záruční doby i po jejím skončení. Pokud se pak všechny výměny a problémy s levným necertifikovaným produktem sečtou, je konečná cena tohoto produktu vyšší než použití objektového kování, se kterým nebudou během provozu stavby žádné problémy.