NORMALIZACE EN A CERTIFIKACIA
Výrobky zkoušejí nezávislé kontrolní instituce podle norem EN s celoevropskou platností. Vybrat si můžete zámky a kování na dveře ve všech kvalitativních kategoriích.

CEN (Comité Européen de Normalisation) je dobrovolné kooperační sdružení organizací zabývajících se ve všech členských zemích normalizací. Jeho úkolem je harmonizace stávajících norem. Tyto normy budou stále více ustupovat do pozadí a jednotlivé členské země CEN harmonizují evropské normy EN se svými národními normami. Důsledkem tohoto procesu bude ztráta účinnosti stále většího počtu norem platných v jednotlivých zemích.

CEN není státní organizace. Normy mají charakter obchodních doporučení a nemají závazný účinek; závazný charakter může dát normám pouze zákonná úprava, nebo smlouva, ve které bude taková povinnost pravomocně upravena. Výrobce, který vyrábí své produkty dle norem EN a dává je zkoušet nezávislému uznávanému zkušební laboratoři to dělá výhradně na dobrovolné bázi. Koncový uživatel však v tomto případě může vycházet z toho, že výrobek je vyroben a podroben zkouškám ve smyslu norem a tudíž splňuje platné požadavky na kvalitu.

najděte si výrobek a stáhněte certifikát