Pokud najdete identické zboží v nabídce konkurence za nižší cenu, garantujeme Vám stejnou cenu. Platí pro internetový prodej a prodej na prodejně. Splněny musí být následující podmínky:

1. Garance nejnižší ceny platí pro ceny řádných konkurentů.

Garance nejnižší ceny platí pro ceny konkurentů, kteří vedou v naší zemi svůj obchod řádně, na základě platných zákonů, odvádějí daně podle platných předpisů a zajišťují i služby a servis. Nevztahuje se tedy na ceny příležitostných prodejců, zahraničních firem či soukromých osob, které výrobek nabízejí pouze příležitostně. Konkurenční podnikatelský subjekt musí mít sídlo firmy v ČR a české IČO.

2. Garance nejnižší ceny platí pro identické výrobky.

Identický výrobek znamená, že má stejného výrobce, stejný název a typové označení, jsou identické všechny jeho specifické vlastnosti (složení materiálu, pevnost, povrchová úprava, dodací lhůta, identické nestandardní provedení, výrobcem deklarovaná záruka, certifikát). Předpokladem je, že se jedná o srovnatelné množství a jednotky balení.

3. Garance nejnižší ceny se vztahuje na ceny, které jsou nebo byly platné ve stejném období.

Pokud porovnáváte cenu u nás s cenou u konkurenta, musí/musely být obě ceny platné ve stejném období. Cena konkurenta přitom musí/musela být platná ve zveřejněném katalogu/ceníku pro konkrétní kalendářní rok. Vztahuje se na viditelně označenou cenu a platí pro ceny, které konkurent poskytuje všem, ne jen vybraným zákazníkům. Garance neplatí pro individuální nabídky, výprodeje nebo sezónní prodej. Také neplatí, pokud konkurent poskytl cenovou záruku.

4. Garance nejnižší ceny platí do 15 kalendářních dnů od nákupu.

V takovém případě Vám dorovnáme cenový rozdíl ve formě slevy na další nákup. Další nákup musí před slevou dosáhnout minimálně dvojnásobek uplatněné slevy.

5. Garance nejnižší ceny se vztahuje na všechny označené výrobky a služby.

Metalia se specializuje na množství výrobků zhotovených zákazníkovi na míru. I na takové výrobky se vztahuje garance nejnižší ceny, pokud je výrobek označen příslušným logem "garance nejnižší ceny".

6. Garance nejnižší ceny se vztahuje i na servisní služby.

Metalia dlouhodobě poskytuje nadstandardní pozáruční servis v extrémně krátkých časových intervalech (často jsou to minuty nebo hodiny) v nejlepší kvalitě. Mezi kritéria srovnávání cen výrobků patří i čas potřebný k realizaci servisu jakož i jeho rozsah.

7. Garance nejnižší ceny platí pouze pokud je cena určena pro všechny zákazníky bez rozdílu.

Nabídka konkurence musí být přístupná veřejnosti a určená všem. Garance nejnižší ceny neplatí v případě, že cena zboží je stanovena pouze pro určitý okruh zákazníků, např. velkoobchodních odběratelů a obchodních partnerů, resp. VIP zákazníky a zákazníky v našem věrnostním programu.

8. Konkurenční nabídku je třeba doložit pokladním dokladem, katalogem, letákem nebo inzercí v tisku.

Musí jít o doklad, který je prokazatelně zpřístupněn veřejnosti, resp. všem potenciálním zákazníkům, a nejen určitému okruhu VIP zákazníky nebo obchodním partnerům.

9. Garance nejnižší ceny platí pouze pro zboží na skladě a pro množství odpovídající spotřebě jedné běžné domácnosti.

A naopak, garance neplatí, pokud daný zboží není momentálně na skladě, resp. byl vyřazen ze sortimentu Metalia nebo výrobce, kterého zastupujeme. Rovněž není možné garanci uplatnit na množství, které přesahuje běžnou spotřebu jedné domácnosti.

10. Cenová garance konkurence nesmí být důvodem k poskytnutí cenové garance u nás.

Pokud naše konkurence poskytuje cenovou garanci na určitý výrobek, tato skutečnost nesmí být použita s cílem uplatnit garanci nejnižší ceny u nás.

11. Garance nejnižší ceny nemohou uplatňovat konkurenti, distributoři a developeři.

Neplatí pro konkurenty a distributory, kteří zakoupený artikl sami nezpracovávají. V opačném případě by se mohla objevit snaha nakoupit použitím záruky trvale nejnižších cen obzvlášť výhodně velké množství a v rámci dalšího prodeje dosáhnout zisku na úkor našeho zákazníka.

12. Garance nejnižší ceny neplatí pro aukce.

Ceny, které byly dosaženy v jakýchkoliv aukcích, nelze srovnávat s cenami Metal.

13. Garance nejnižší ceny neplatí pro nespecifikované výhody a bonusy.

Garance neplatí při srovnání cen, které vznikly na základě dohod, např. bonusů nebo podobných zvýhodnění podle výše celkového ročního obratu. Takové zvýhodnění nelze přiřadit žádnému určitému artiklu a tedy ani uplatnit v rámci garance nejnižších cen.

14. Garance nejnižší ceny neplatí, pokud je tím plošně a systematicky nabízené zboží za nižší než pořizovací cenu.

Cenová záruka neplatí v případě, že je tím zboží plošně a systematicky nabízené za nižší než nákupní cenu. V České republice je možné takový plošný a systematický prodej zboží za nižší než nákupní cenu za podmínek ustanovených v obchodního zákoníku považovat za nekalou soutěž a tedy zakázané řízení, příp. je možné jej považovat za zneužití dominantního postavení za podmínek stanovených v zákonu o ochraně hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu si ve zvláštních případech vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí cenové záruky, pokud by měla za následek plošný a systematický prodej pod úrovní nákupní ceny.

15. Garance nejnižší ceny neplatí pro zboží zakoupené také v Metalii (prostřednictvím našich distributorů).

Garance neplatí, pokud byl uveden zboží zakoupeno prostřednictvím prodejní sítě Metalia, resp. velkoobchodní partnery. Není možné vyvíjet tlak na cenu zboží ze stejného zdroje.

16. Garance neplatí pro výprodeje a zboží, které je u konkurence označeno jako zlevněné nebo jeho cena je ohraničena časově nebo do vyprodání zásob.

Tím myslíme i všechny výprodeje, sezónní akce, individuální cenové nabídky a slevy za nakoupené množství.